Pēc četriem mirkļiem 100 gadi: LU Raksti

Sveicot, Latvijas Universitāti (LU) 96. gadadienā LU Bibliotēka izveidojusi stendu izstādi, kura sniedz iespēju koncentrētā formā, kas izkārtota 10 mobilos pārvietojamos stendos, iepazīties ar to, kā katrā no LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkām veidojusies konkrētās nozares LU Rakstu attīstība.

Katrs stends atspoguļo, kurās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās ir saglabājušies konkrētās nozares LU Raksti, ņemot vērā agrākos un līdz mūsdienām mainīgos fakultāšu nosaukumus. Tāpat var aplūkot, kā gadu garumā mainījies mākslinieciskais noformējums izdevumiem, kuru nosaukums ir "Latvijas Augstskolas raksti", izdevumiem ar nosaukumu "Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti" un izdevumiem, kuru nosaukums ir "LU Zinātniskie raksti". Izstādē var redzēt arī kā mainījies LU Rakstu krājumu vizuālais izskats: izdevumu vāku krāsu palete no pelēkbrūniem toņiem LU Rakstu sērijām 20.-40.gados līdz LU Rakstu nozaru sērijām mūsdienās zili, zaļi un rozā toņos, kā, piemēram, LU Rakstu "Zemes un vides zinātnes", "Ķīmijas", "Orientālistikas", "Pedagoģijas un skolotāju izglītības", "Komunikācijas un Politikas zinātnes" sērijām.

Izstādi veido 10 mobilie stendi (85 x 200 cm).