Mani gadi uz mani neattiecas

Izstāde veltīta LU Teoloģijas fakultātes profesora, Dr.theol. Jura Cālīša jubilejai. Izstādi veido J. Cālīša spilgtākie citāti, kas atspoguļoti ne tikai planšetēs, bet arī grāmatzīmēs, kas sniedz iespēju apmeklētājiem paņemt daļu no izstādes sev līdzi. Izstādi veido 6 lielformāta planšetes.