Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Bibliotēkā Aspazijas bulvārī (Aspazijas bulvāris 5, 2.stāvs, 203. telpa) no 2. aprīļa līdz 22. aprīlim apskatāma profesora Riharda Kūļa publikāciju izstāde, kas veidota par godu profesora 70 gadu jubilejai.

Profesors Rihards Kūlis (15.02.1945.g.)  viens no 20./21.gs. robežas latviešu filozofiem. Mācījās un strādāja LU Vēstures un filozofijas fakultātē, pašreiz Filozofijas vēstures katedras vadītājs, kā arī  LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks. Profesora zinātnisko interešu loks ir plašs, viņa pētījumi veltīti Eiropas un Latvijas filozofijas un kultūras vēsturei, kultūras teorijai un kultūras filozofijai un fenomenologijai. Rihards Kūlis ir viens no vadošajiem filozofijas klasikas darbu tulkotājiem. Pateicoties prof. R. Kūlim, ikviens interesents latviešu valodā var pētīt vācu filozofu Imanuela Kanta, Edmunda Huserla, Martina Heidegera darbus. R. Kūlis ir filozofijas zinātnes aktīvs proponētājs  žurnālu Zvaigžņotā debess", "Kenturs 21", Almanaha "Filosofija", izdevuma "Vērotājs un sabiedrība", LU Rakstu "Filosofija" redkolēģijas loceklis, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas filosofijas apakškomisijas vadītājs un Latvijas Zinātnes padomes eksperts filozofijā. Izstādē būs iespējams aplūkot slaveno R. Kūļa darbu "Filosofija" (tapis sadarbībā ar M. Kūli), kas 1996.g. saņēma Spīdolas balvu kā labākā grāmata humanitārajās zinātnēs Latvijā, un pamudināja daudzus jaunus cilvēkus izvēlēties filozofiju kā savu dzīves aicinājumu. Apmeklētāji varēs aplūkot arī profesora zinātniskās publikācijas gan latviešu, gan angļu un vācu valodās, Rietumeiropas izcilo filozofu – Ludviga Feierbaha, Jirgena Hābermāsa, Martina Heidegera, Vitorio Hesles, Imanuela Kanta, Maksa Vēbera  darbus, kurus latviešu lasītājs varēja iepazīt, pateicoties R. Kūļa tulkojumiem. Laipni aicinām ikvienu interesentu! Izstādē apskatāmo publikāciju saraksts

Dalīties