14. novembrī Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu fakultātes Bibliotēkā notika UNESCO Lībiešu mantojuma gadam un lībiešu karoga simtgadei veltīts pasākums “Minā um līvli”.

Pasākumu atklāja Lībiešu institūta direktors Dr. phil. Valts Ernštreits, uzsverot prieku par  šajā gadā rīkotajiem Lībiešu mantojuma gadam veltītajiem pasākumiem kopumā, kā arī par LU Bibliotēkas un Lībiešu institūta sadarbību pasākuma veidošanā.

Folkloras kopas “Skandinieki” dziedātajās dziesmās bija dzirdams lībiešu valodas skanīgums. Pasākuma dalībnieki tika aicināti kopā dziedāt lībiešu karoga atklāšanas  svētkiem sacerēto “Karoga dziesmu” (Plagā loul) ar Kārļa Staltes sacerētajiem vārdiem.

Pasākuma ietvaros ar stāstījumu par Livonijas hroniku lībiešu kontekstā uzstājās profesors Guntis Zemītis. Savukārt ar krāšņām, pašsacerētām dzejas rindām lībiešu valodā skatītājus priecēja studente  Alise Upesleja.

Noslēgumā tika atklāta LU Bibliotēkas un LU Lībiešu institūta sagatavotā izstāde. Tajā eksponēti unikāli ar lībiešiem saistīti izdevumi no LU Bibliotēkas, LU Lībiešu institūta krājuma un Staltu ģimenes arhīva. Tajā iekļautie izdevumi atspoguļo lībiešu kultūrtelpu no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta 40. gadiem.

Izstāde apskatāma līdz 1. decembrim Humanitāro zinātņu fakultātes Bibliotēkā, (Visvalža ielā 4a, Rīgā), darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Dalīties