6. novembrī LU Bibliotēkā – LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā tika parakstīts vēsturisks sadarbības memorands, kurā paredzēts nostiprināt un paplašināt LU Bibliotēkas un Pusanas Nacionālās universitātes bibliotēkas ciešāku kopsadarbību.

Ar memorandu savstarpēji apmainījās LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča un Pusanas Nacionālās universitātes bibliotēkas direktors Jongdže Li (Yongjae Lee).

Dokumentā iekļauti abu augstskolu bibliotēku sadarbības virzieni, kas paredz iespēju abu augstskolu bibliotēkām organizēt izstādes un konferences, profesionālās pieredzes apmaiņas un bibliotēku speciālistu kompetenču pilnveides pasākumus.

Pirmā sadarbība vainagojusies ar izcilu Korejas studijām veltītu izstādi “Korejas seno zināšanu mūsdienu atspulgs”, kas skatāma LU Akadēmiskā centrā Zinātņu mājā līdz 17. novembrim.

Dalīties