Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā 5. septembrī notika grāmatas International Encyclopedia of Education atvēršanas svētki.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) studentu pašpārvaldes pārstāve Klinta Barbaka, pasākuma ievadā citēja fragmentu no Senekas vēstulēm Lucīlijam par ētiku: "Paņem rokā filozofu sarakstu: tu redzēsi, cik daudzi pūlējušies tavā labā, un tas vien liks Tev mosties un radīs arī Tevī vēlēšanos kļūt par vienu no viņiem". Klinta arī atzīmēja, ka International Encyclopedia of Education (Starptautiskā izglītības enciklopēdija) ir viens no tiem mūsdienas filozofu un zinātnieku veikumiem, kas var iedvesmot paša studijām un citu mācīšanai katru LU PPMF studentu un pētnieku.

LU PPMF dekāne, profesore Linda Daniela un LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča novērtē veiksmīgo sadarbību, kas laika gaitā izveidojusies starp LU Bibliotēku un fakultāti, organizējot izstādes, abonējot datubāzes un iegādājoties šo fundamentālo darbu - grāmatu International Encyclopedia of Education.

International Encyclopedia of Education ir četrpadsmit sējumu izdevums, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pētījumiem dažādās jomās, iekļaujot piemērus no atsevišķām valstīm, reģioniem, vietām un atklājot teoriju un praksi no vēsturiskās un attīstības perspektīvas. Enciklopēdija sniedz kritisku pārskatu arī par pašreizējām problēmām izglītības jomā.

International Encyclopedia of Education / Editors in Chief: Robert J Tierney, Fazal Rizvi and Kadriye Ercikan. Fourth ed., 2023.

Saiti uz PRIMO skatīt ŠEIT!

Dalīties