24. martā plkst. 13.30 Latvijas Universitātes Bibliotēkā Dabas mājā (Rīgā, Jelgavas iela 1) norisināsies Latvijas Ģeogrāfijas biedrības 100 gadu jubilejai veltītās izstādes "Es esmu ģeogrāfs" atklāšana. Izstāde ir LU Bibliotēkas, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes kopdarbs.

24. un 25. martā LU Akadēmiskā centra Dabas mājā norisināsies virkne pasākumu, kas veltīti Latvijas Ģeogrāfijas biedrības simtgadei: Latvijas Ģeogrāfijas biedrības jubilejas kongress un VI Latvijas Ģeogrāfijas biedrības kongress. Vairāk informācijas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes mājaslapā. Svētku ietvaros LU Bibliotēkā Dabas mājā visi interesenti aicināti uz izstādes "Es esmu ģeogrāfs" atklāšanu.

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes darbs ir savstarpēji cieši saistīts. Nozares speciālisti sniedz savu profesionālo devumu gan biedrības darbā, gan fakultātes akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā. Daudzi fakultātes absolventi ir kļuvuši par biedrības aktīviem dalībniekiem. Šo savstarpējo sinerģiju uzskatāmi atspoguļo izstāde.

Izstāde sniedz ieskatu biedrības sazarotajā darbībā. Vienkopus redzamas gan biedrības prezidentu nozīmīgākās publikācijas, gan topošo ģeogrāfiju studiju process, gan biedrības darbs Latvijas reģionos, veicinot ģeogrāfijas skolotāju mūžizglītību.

Izstādē iespējams redzēt unikālas vēstures liecības – studentu prakses atskaites, kas tapušas Hibīnos (Murmanskas apgabalā) un Vidusāzijā 20. gs. 60. gados.

Izstāde  skatāma līdz 20. jūnijam.

Laipni gaidīti!

Dalīties