Springer izdevniecībā ir iznācis unikāls izdevums filozofijā “The Development of Eco-Phenomenology As an Interpretative Paradigm of the Living World: Applications in Pandemic Times”. Viena no tā redaktorēm ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta direktore Maija Kūle.

Šajā izdevumā ir iekļauti vairāki L U akadēmiskā personāla raksti:

  • Maija Kūle “The Importance of Eco-phenomenology in the Understanding of the Pandemic Crisis – New Turns and Concepts” un “Eco-phenomenological Interpretation of Autonomous Being at the Time of Pandemic”,

  • Ella Buceniece “People on E(e)arth: Eco-phenomenological Turns in the Understanding of Life and Human Life in the Contemporary Situation”,

  • Igors Šuvajevs “The Phenomenology of Forms of Dwellings: The Self, Others and the Uncanny”,

  • Uldis Vēgners “The Phenomenology of the Coronavirus and the Uncanny World of the Pandemic”,

  • Māra Rubene “Eco-phenomenology of Ambient Urbanism, Earth and Sky (Along the Aesthetic Lane)”,

  • Ineta Kivle “Keep Your Distance! – Personal Space in the Pandemic Viewed Through Husserl’s Monophony and Deleuze and Guattari’s Polyphony”,

  • Velga Vēvere “Varieties of Distancing Experience”,

  • Māris Kūlis “The Human Condition of Terror: Radiation, Terrorism, Viruses”.

Kopumā  izdevums iepazīstina ar ekofenomenoloģijas lomu pandēmijas un pēcpandēmijas laikā un ir unikāls arī ar to, ka Covid-19 pandēmija ir pētīta kā fenomenoloģiski interpretēta un ekoloģiska parādība.

Lepojamies ar mūsu akadēmiskā personāla sasniegumiem, kas ir rezultējusies šādā grandiozā izdevumā! Izdevums būs noderīgs studentiem un pētniekiem, kam ir saistošas fenomenoloģijas un vides filozofijas jomas.

Izdevums ir pieejams ProQuest Ebook Central datubāzē. 

Dalīties

Saistītais saturs

Rakstu krājums “Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum” LU Bibliotēkas krājumā
11.11.2022.

Rakstu krājums “Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum” LU Bibliotēkas krājumā

Starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā publicēts jauns pētījums bibliotēkzinātnē
27.10.2022.

Starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā publicēts jauns pētījums bibliotēkzinātnē