Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā jūnijā pieņemts 30 grāmatu dāvinājums sociālajās zinātnēs angļu, vācu un krievu valodās.

Grāmatas aptver dažādas sociālo zinātņu nozares – globalizāciju, kultūras sociālos aspektus, starptautiskās attiecības, sociālo epistemoloģiju, politiku, komunikāciju, kā arī uzņēmējdarbību: logotipi un preču zīmes, organizāciju kultūra un uzņēmumu sabiedriskās attiecības, uzņēmumu reputācijas un tēla veidošana un uzturēšana.

Starp uzdāvinātajām grāmatām ir arī grāmatas par multikulturālismu un valstu nacionālajām politikām šajā jautājumā, īpašu uzmanību pievēršot Ukrainas situācijai, kā arī mācību grāmata par diplomātiju kopumā un Krievijas starptautiskās politikas teoriju un praksi. Vairāki izdevumi veltīti tieši sabiedriskajām attiecībām.

Konkrētās sociālo zinātņu grāmatas Kopkatalogā var atrast pēc šādiem priekšmetiem: Globalizācija; Kultūra un globalizācija; Multikulturālisms Ukraina; Kultūra Eiropa; Kultūra 21. gs.; Starptautiskās attiecības; Krievija Starptautiskās attiecības; Amerikas Savienotās Valstis Starptautiskās attiecības; Vidējie Austrumi Politika un pārvalde 1945-; Demokratizācija Vidējie Austrumi; Politisko kampaņu menedžments; Politiskie konsultanti; Diplomātija; Sabiedriskās attiecības; Nacionālisms; Zināšanu socioloģija; Sociālie tīkli; Plašsaziņas līdzekļi Politiskie aspekti; Interneta tirdzniecība; Starpkultūru komunikācija; Politiskā komunikācija Datortīklu resursi; Komunikācija, starptautiskā; Vietas mārketings; Zīmolzinība (tirgvedība); Organizāciju kultūra; Korporācijas Sabiedriskās attiecības Gadījumu izpēte; Uzņēmuma tēls; Zīmoli Menedžments; Stratēģiskā plānošana.

Aicinām iepazīties ar minētajām grāmatām, jo tajās atspoguļotās tēmas šobrīd ir ļoti aktuālas. Ceram, ka grāmatas ikvienam interesentam būs noderīgas studijām un pētniecībai.

Dalīties