Tartu Universitātes bibliotēkas 220 gadu svinībās. No kreisās: LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča, Tartu Universitātes direktore Krista Aru, Viļņas Universitātes bibliotēkas ģenerāldirektore Irena Kriviene.

17. jūnijā Tartu Universitātes bibliotēka svinēja savu darbības 220. gadadienu.

Kā tas pieklājas studentu pilsētiņā, bibliotēkas jubileja tika svinēta visas dienas garumā. Bibliotēkas draugus nemulsināja nedz stiprās vēja brāzmas, nedz neplānotās lietus šaltis, kas neplānoti līksmos viesus pārsteidza spilgtās saulainās dienas viducī.

Pirmos viesus bibliotēka sagaidīja jau dienas pirmajā pusē, jo plkst. 11.00 visi interesenti tika aicināti uz svinībām pie bibliotēkas, kur brīvā atmosfērā, strūklakai zaigojot saulē, skanot jautrai mūzikai, tika saņemti pirmie sveicieni un apsveikumi no dažādām Tartu iestādēm. Kā norāda Tartu Universitātes bibliotēkas direktore Krista Aru: "Protams, studentiem bibliotēka ir kā otrās mājas, taču mūsu bibliotēka ir sava veida tikšanās vieta visiem Tartu iedzīvotājiem, kā arī apmeklētājiem, kas šeit ierodas strādāt vai vienkārši lasīt grāmatas." Bibliotēkas vide turpina iedvesmot, tā ir vieta domu apmaiņai, par ko varēja pārliecināties kuplajā sveicēju pulkā, kas svinību laikā aktīvi komunicēja, pie smalkām sarunām malkojot kafiju un baudot svētku kūku.

Dienas laikā bibliotēkas speciālisti aicināja ikvienu interesentu pievienoties ekskursijām gida pavadībā uz mūzikas nodaļu un bibliotēkas telpām, kur ikdienā lasītājiem parasti nav piekļuves.

Svinīgs jubilejas noslēgums notika Tartu Universitātes muzeja telpās, kur īpaši aicinātos viesus ar svinīgām uzrunām pagodināja Igaunijas valsts prezidents Alars Kariss, Tartu Universitātes rektors prof. Tomass Asers (Toomas Asser), Tartu pilsētas mērs Urmass Klāss (Urmas Klaas), bibliotēkas direktore Krista Aru, kā arī starptautiski atzītā igauņu dzejniece Dorisa Kareva. Tartu Universitātes bibliotēkas kolektīva jubilejas sveicēju vidū bija ilggadīgie sadarbības partneri no Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča un izpilddirektore Anita Svence. Viļņas Universitātes Bibliotēku prezentēja ģenerālā direktore Irena Kriviene un direktore informācijas pakalpojumu jomā Doc. dr. Marija Prokopčika.

 

Par bibliotēkas dibināšanas dienu tiek uzskatīts 1802. gada 23. jūnijs. Mūsdienās Tartu Universitātes bibliotēkas krājuma apjoms ir aptuveni 3,9 miljoni vienību.

Dalīties