© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitāte ir pagarinājusi licenci profesionālā tiešsaistes aptauju rīka QuestionPro lietošanai līdz 2022. gada novembrim. Licence paredz, ka rīku var lietot gan studenti, gan akadēmiskais, gan administratīvais personāls. Katrs QuestionPro lietotājs – students, darbinieks vai arī struktūrvienība – iegūst personalizētu profilu aptauju veikšanai.

QuestionPro lietošanas nosacījumi

  1. Lai kļūtu par QuestionPro lietotāju, personai šobrīd jāstudē vai jāstrādā Latvijas Universitātē
  2. Lai reģistrētos, jālieto Latvijas Universitātes piešķirtais e-pasts
  3. Iegūstot pieeju aptauju rīkam, to drīkst lietot tikai studijām un darbam. Nav pieļaujama aptaujas rīka izmantošana komerciāliem nolūkiem

Lai izveidotu savu profilu un uzsāktu tiešsaistes aptauju rīka QuestionPro lietošanu, sazinieties ar Akadēmisko departamentu, rakstot uz e-pastu aptauja@lu.lv un norādot informāciju par potenciālo lietotāju:

  • studentiem: vārds, uzvārds, fakultāte, studiju programma, studiju programmas līmenis un e-pasta adrese;
  • darbiniekiem: vārds, uzvārds, struktūrvienība, e-pasta adrese.

Vairāk informācijas par licenci un tiešsaistes aptauju rīka QuestionPro piedāvātajām iespējām var iegūt e-resursu katalogā zem burta Q (klikšķiniet uz ).

Dalīties