Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka līdz 2021. gada līdz 15.decembrim LU telpās un attālināti nodrošina izmēģinājuma piekļuvi e-resursam ASME Digital Collection inženierzinātnēs.

ASME (The American Society of Mechanical Engineers) – dibināta 1880. gadā kā Amerikas profesionāļu asociācija, kas apvieno vairāk nekā 130 000 mehānikas inženierus un asociētos biedrus no vairāk nekā 150 pasaules valstīm. ASME sniedz iespēju profesionāļiem sadarboties, apmainīties ar zināšanām un pilnveidot prasmes visās inženierzinātņu nozarēs, vienlaikus veicinot inženieru svarīgo lomu sabiedrībā.

ASME Digital Collection – papildus mašīnbūves inženierijai ietver tādas nozares kā: datoru, dizaina, drošības, informācijas, materiālu, programmatūras, sistēmu, vadības, vides inženierija un elektrotehnikas/elektronikas, rūpniecības/ražošanas un transporta inženierija.

Kolekcijā iekļauti zinātniski recenzēti resursi - ASME žurnāli un ASME konferenču materiāli. Pieejami meklēšanas rīki, kas sniedz iespēju ātrāk izgūt saturu no žurnāliem un konferenču materiāliem. Uzlaboti filtrēšanas rīki meklēšanai pēc atslēgvārdiem, tēmām, žurnālu citātiem.

Izmēģinājuma piekļuve ASME Digital Collection nodrošināta līdz 2021. gada 15. decembrim.

Iesakām izmantot meklētājprogrammu Primo, kas nodrošina vienlaicīgu meklēšanu visos LU Bibliotēkas informācijas resursos, ieskaitot izmēģinājuma piekļuves e-resursus.

LU Bibliotēka aicina izteikt savu viedokli par ASME Digital Collection, sūtot atsauksmes uz e-pasta adresi info-bibl@lu.lv vai rakstot šeit.

Dalīties