Muzeju nakts ietvaros ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar ēkas Kalpaka bulvāri 4 vēsturi, kā arī vairākām izstādēm, kas veltītas Latvijas Universitātes (LU) vēsturei.

Rīgas pilsētas galvas L.V. Kerkoviusa (1831-1904) ģimenes savrupnamu 1874. gadā projektējis arhitekts J.F. Baumanis. Neogotikas stila ēka uzcelta 1878. gadā. L.V. Kerkovius savulaik aktīvi iesaistījies Rīgas politiskajā dzīvē: bija rātskungs, pilsētas galvas biedrs un, laikā no 1890. līdz 1901. gadam, pildīja arī Rīgas pilsētas galvas amata pienākumus. Kopš 20. gs. 40. gadiem šajā ēkā atrodas LU Bibliotēka. Pēc rekonstrukcijas 2013. gadā, ēka atdzimusi savā iepriekšējā krāšņumā. Muzeju nakts ietvaros interesentiem tiek piedāvātas: 1) ekskursijas plkst. 20.00. un plkst. 21.00; 2) izstādes, kas veltītas LU vēsturei:
  • "Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi'', kas atspoguļo LU studentu un mācībspēku studiju procesu, kā arī ikdienu un svētkus. Izstāde veidota par godu Latvijas augstākās izglītības 150 gadu un LU 93 gadu jubilejām;
  • "Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi'', kas sniedz ieskatu LU radošajā dzīvē un LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbībā. Šobrīd LU darbojas 19 dažādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi - kori, deju ansambļi, orķestri, senās mūzikas ansamblis, teātris un tautas lietišķās mākslas studija;
3) mākslinieka Roberta Muža gleznu izstāde. Ikvienam interesentam tiks piedāvāta iespēja ielūkoties ēkas renovācijas darbu notikumu lappusēs un apbrīnot LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijas bagātības. Laipni aicināti visi interesenti!

Dalīties