Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka līdz 2020. gada 1. decembrim EBSCO platformā LU telpās un attālināti nodrošina izmēģinājuma piekļuvi datubāzei APA PsycTESTS.

APA PsycTESTS ir profesionāli indeksēta datubāze, kas ietver plašu psiholoģisko mērījumu, skalu, aptauju un citu rīku kolekciju, kas ir noderīga speciālistiem, studentiem un akadēmiskajam personālam  biheiviorālās izpētes nozarē un sociālās zinātnēs. Datubāze nodrošina piekļuvi vairāk nekā 58 000 psiholoģisko testu, mērījumu, aptauju un citu rīku. Katrs ieraksts ietver testa aprakstu kopā ar informāciju par tā izstrādi un administrēšanu. APA PsycTESTS  materiālu pārklājums ir plašs, tas ietver agresijas, pielāgošanās, dažādu funcionālo stāvokļu aptaujas, sasniegumu mērījumu veikšanas rīkus, attieksmes, interešu un vērtību skalas, attīstības mērījumu veikšanas rīkus, izglītības līmeņa noteikšanas rīkus, inteliģences testus, militāros testus, neiropsiholoģisko sasniegumu vērtējumu testus, apspiestības, personības sasniegumu  un ar fizisko veselību saistītu mērījumu veikšanas rīkus, kā arī noturības, dusmu, citu emocionālo stāvokļu aptaujas. Pieejamie izpētes rīki ir lejupielādējami kā PDF vai multimediju faili atkarībā no formāta. Rīki datubāzē ir pieejami vairāk nekā 40 valodās. Ierakstus datubāzē indeksē Amerikas Psiholoģijas asociācijas eksperti. APA PsycTESTS ir neaizstājams resurss pētniekiem dažādās pētniecības jomās.

Izmēģinājuma piekļuve nodrošināta  līdz 2020. gada 2. decembrim LU (Lanet) datortīklā:  APA PsycTESTS ; ārpus LU datortīklā: APA PsycTESTS.

Interesentiem ērtākai resursa lietošanai EBSCO piedāvā APA PsycTESTS faktu lapu.

LU Bibliotēka  aicina izteikt savu viedokli par  APA PsycTESTS, sūtot atsauksmes uz e-pasta adresi info-bibl@lu.lv.

Jūsu atsauksmes palīdzēs novērtēt e-resursu nepieciešamību LU studiju un pētniecības atbalstam.  

Dalīties