Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas veidotā izstāde “Latvijas Universitāte Saules sistēmā”, kas sniedz vizuālu ieskatu ar Latviju un Latvijas Universitāti saistītiem vārdiem kosmosā, no 30. septembra aplūkojama Madonas novada bibliotēkā (Madona, Skolas ielā 12).

Viens no LU Bibliotēkas pamatuzdevumiem ir dažādos veidos izcelt augstskolas intelektuālos sasniegumus un godināt pētnieku devumu zinātnē. Izstāde “Latvijas Universitāte Saules sistēmā” atspoguļo LU zinātnieku pētījumus, kas vainagojušies ar jaunu debess ķermeņu novērošanu un to precīzu orbītu aprēķināšanu.

Izstāde sniedza ieskatu unikālos notikumos, kad 21 debess ķermenim – asteroīdam ir piešķirts ar Latviju un LU saistīts vārds: “1284 Latvia”, “3233 Krisbarons”, “24794 Kurland”, “37623 Valmiera”, “332530 Canders”, “4136 Artmane”, “1805 Dirikis”, “16513 Vasks” u. c.

Godinot izcilus astronomijas zinātnes pamatlicējus Latvijā, debess ķermeņiem piešķirti daudzu pētnieku vārdi. “2867 Steins”– nosaukts par godu LU profesoram Kārlim Šteinam (1911-1983), vienam no izcilākajiem latviešu astronomiem, asteroīdu un komētu pētniekiem, “1805 Dirikis” – veltīts Matīsam Dīriķim (1923-1993) – LU Astronomiskās observatorijas zinātniskajam darbiniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoram, kurš savu zinātnisko mūžu veltīja mazo planētu un komētu pētījumiem. Savukārt “2014 Vasilevskis”– iemūžināts latviešu izcelsmes astronoma, Lika observatorijas (Kalifornijā, ASV) līdzstrādnieka, profesora Staņislava Vasiļevska (1907-1988) devums un atbalsts astronomijas zinātnes veicināšanā Latvijā.

Izstādes veidošanā atbalstu un konsultācijas sniedza LU Astronomijas institūta vadošie pētnieki. Tās veidošanā izmantoti materiāli no LU Bibliotēkas kolekcijas “LU Astronomijas institūta bibliotēka”, kas satur nozīmīgus izdevumus dažādās zinātņu nozarēs: astronomijā, ģeodēzijā, topogrāfijā, kartogrāfijā, debess mehānikā, kosmosa pētniecībā, fizikā, matemātikā, navigācijā u. c. nozarēs.

Izstādes atklāšanas pasākums norisinājās 2016. gadā LU Bibliotekā, kad vienkopus pulcējās vairākas spilgtas personības, kuru vārdā nosaukti asteroīdi: Dr.phys. Jānis Balodis – LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošais pētnieks, Dr.phys. Ilgmārs Eglītis – LU Astronomijas institūta direktors un vadošais pētnieks, kā arī Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš – Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors, arhitekts, daudzu Latvijas arhitektūras vēsturei veltītu grāmatu autors.

Izstādei un tās veidošanai ir veltītas publikācijas, kas atspoguļotas LU populārzinātniskajā žurnālā “Zvaigžņotā Debess” un LU Bibliotēkas elektroniskajā izdevumā “Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi”.

Dalīties