Vēlies valdīt pār informāciju? Piesakies LU Bibliotēkas izstrādātajam e-kursam “Ievads informācijpratībā”. Kursu iespējams apgūt C daļā (un nopelnīt 2 kredītpunktus).

E-kursa “Ievads informācijpratībā” mērķis ir radīt izpratni par informācijpratību un prast identificēt informacionālās vajadzības, atrast un novērtēt informāciju. Kursā Jūs apgūsiet efektīvas informācijas meklēšanas metodes un prasmes kvalitatīvas informācijas iegūšanai datubāzēs, internetā studiju un pētniecības vajadzībām, apgūsiet zināšanas par izvairīšanos no plaģiātisma un atsauču pielietošanu patstāvīgajos studiju darbos. 

E-kursa struktūru veido teorētisks materiālu kopums un praktiski piemēri. Materiāli pieejami arī attēlu, infografikas un video formātā, ar īpašām atzīmēm izceļot svarīgāko. Kursa sākumā dota iespēja aizpildīt testu priekšzināšanu noskaidrošanai un intereses rosināšanai, savukārt katras tēmas beigās pildot uzdevumus dota iespēja nostiprināt zināšanas.

Dalīties