26. februārī plkst. 18.00 Latvijas Universitātes Bibliotēkā Raiņa bulvārī tika atklāta izstāde “Ceļš”, kas veltīta LU atjaunotās Teoloģijas fakultātes izdevumam ar tādu pašu nosaukumu.

LU Bibliotēkas veidotā izstāde ataino žurnāla vēsturi no 1935. gadā publicētā pirmā numura līdz mūsdienām. Izstādes atklāšanā LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Ilze Veigura izteica gandarījumu par to, ka LU Bibliotēkā studenti un mācībspēki pulcējas ne tikai ikdienā, kad norit aktīvs studiju process un pētnieciskais darbs, bet arī brīžos, kad kopīgi varam atzīmēt padarītā darba augļus, kas šajā gadījumā bija izdevuma “Ceļš” jaunā numura iznākšana un izstādes atklāšana.

LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča uzsvēra ciešo sadarbību, kas gadu gaitā izveidojusies starp LU Bibliotēku un LU Teoloģijas fakultāti. Izdevuma “Ceļš” atbildīgais redaktors Valdis Tēraudkalns norādīja uz tā nozīmi gadu gaitā, savukārt LU Teoloģijas fakultātes dekāne patiecās visiem, kas iesaistīti “Ceļa” tapšanā, uzverot, ka mūsdienās žurnāls dod iespēju dalīties ar pētījumu rezultātiem, bet vēsturiskā griezumā atspoguļo teoloģijas attīstību Latvijā. LU Teoloģijas fakultātes pārstāvji izteica pateicību LU Bibliotēkai par izstādes sagatavošanu. Izstādes atklāšanā tika atzīmēts fakts, ka “Ceļš” piedzīvojis izmaiņas vizuālajā noformējumā un 70. numurs iznācis jaunā dizainā.

Izstādē iespējams iepazīties ar statistikas datiem par abiem izdevuma iznākšanas periodiem (no 1935. līdz 1940. gadam un no 1988. līdz mūsdienām), ļaujot uzzināt visvairāk publicētos autorus, kā arī kopējo izdevumā “Ceļš” iespiesto lappušu skaitu. Izstāde ieskicē konceptuālās izmaiņas, kas skar žurnālu gadu gaitā, kā arī akcentē galveno redaktoru ieguldījumu izdevuma tapšanā.

Izstādi veidoja LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī radošā komanda – Lelde Kiopa, Baiba Krišjāne-Reinika, Ieva Bekmane un Agra Blūma, kura piedalījās ne tikai informācijas atlasē, bet arī veidoja izstādes vizuālo noformējumu.

Ar izstādi LU Bibliotēka atspoguļo žurnāla tapšanas vēsturi un sveic LU Teoloģijas fakultāti 100 gadu jubilejā.

Izstādi iespējams apskatīt LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulv. 19, 203. telpa) līdz 27. martam.

Dalīties