Gada nogalē Bibliotēkā Kalpaka bulvārī durvis vērusi kārtējā izstāde no “Bibliotēkas dārgumu” sērijas – “Pēterim Šmitam – 150”. Universitātes vērtības ir ne tikai materiālie ieguvumi. Vērtības ir arī cilvēki.

Cilvēkam, kurš Latvijas Universitātei dāvājis vienu no tās interesantākajām grāmatu kolekcijām, 2019. gada otrajos Ziemassvētkos apritēja apaļa jubileja – 150 gadi. Unikāla ir ne tikai viņa grāmatu kolekcija, bet arī pati dāvinātāja profesora Pētera Šmita (1869-1938) būtība.

Šajā izstādē parādīta neliela daļiņa no viņa daudzšķautnainās personības, kuras intereses sniedzās pāri šaurām valsts robežām līdz tālajām Ķīnas nomalēm, vienlaicīgi dziļi izprotot savas dzimtās Latvijas pamatvērtības. Profesora Pētera Šmita jubilejas kontekstā lielāka uzmanība pievērsta biogrāfiskajam aspektam, ieskaitot arī mazāk zināmus faktus. Uz biogrāfisko materiālu fona vieglāk izsekot viņa daudzajām darbības sfērām.

Izstāde iepazīstina ar Šmitu (Smiteru) dzimtas saknēm, Pētera Šmita skolas un studiju gaitām, sniedz arī nelielu ieskatu viņa ģimenes locekļu likteņos. Profesora P. Šmita plašā profesionālā darbība skatīta divos galvenajos hronoloģiskajos periodos – Vladivostokas (1899-1920) un Latvijas periods (1920-1938, līdz mūža beigām).

Plaša spektra valodnieks, etnogrāfs, etnologs, folkloras speciālists, sinologs, mandžūrists, austrumpētnieks, vairāku universitāšu mācībspēks un administratīvais darbinieks, tautas izglītību veicinošu biedrību pārstāvis, nedaudz arī politiķis, lai gan no iesaistīšanās politikā atturējās – tādas ir mūsu šodienas jubilāra darbības jomas, kas aplūkotas šajā izstādē.

Ekspozīcijai izmantoti biogrāfiskie materiāli no dažādiem avotiem, tai skaitā materiāli no bibliotēkas sadarbības partneriem ceļojošās izstādes “Pēteris Šmits: No Raunas līdz Pekinai” veidošanā – LU Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja, Latviešu folkloras krātuves, kā arī tīmeklī publiski pieejamie attēli no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas. Pamatklāstu veido LU Bibliotēkas krājumā atrodamie materiāli un grāmatas no bibliotēkas īpašās kolekcijas – Profesora Pētera Šmita grāmatu kolekcijas.

Vitrīnās izkārtotā ekspozīcija skatāma Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4, otrā stāva izstāžu telpā 204 no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām. Līdz janvāra vidum ir iespēja paralēli aplūkot arī pirmā stāva konferenču zālē izvietotās ceļojošās izstādes “Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai” stendus.

Dalīties