Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina pētniekus un doktorantūras studentus papildināt zināšanas par bezmaksas tiešsaistes platformu Publons. Minētā platforma pētniekiem sniedz iespēju apkopot informāciju par dažādiem zinātniskā darba rezultātiem, tostarp, zinātniskām recenzijām, publikācijām, citējamības rādītājiem un žurnālu rediģēšanas darbu vienuviet, savukārt zinātnisku izdevumu redaktoriem Publons palīdz ērti atrast recenzentus dažādās nozarēs.

24. oktobrī plkst. 15.00 notiks tiešsaistes seminārs "Vairāk informācijas par sava zinātniskā darba ietekmi: platforma pētniekiem Publons", kuru vadīs Clarivate Analytics pārstāvis Marčins Kapčinskis (Marcin Kapczyński).

Marčins Kapčinskis pievērsīsies šādiem jautājumiem: (detalizēta programma angļu valodā):

  • pētniecības publikāciju apkopošana;
  • citējamības rādītāju piekļuve un atveidošana;
  • pareiza autora piederības attiecināšana, izmantojot unikālo ResearcherID ;
  • pieeja individuāla pētnieka zinātniskās recenzēšanas un žurnālu rediģēšanas vēsturei;
  • pārskata sagatavošana, apkopojot individuāla pētnieka zinātniskā darba ietekmi kā autoram, redaktoram un zinātniskajam recenzentam.

Darba valoda – angļu.

Tiešsaistes semināru sesijas ilgums ir 60 minūtes.

Pieteikšanās šeit: http://ejuz.lv/publons

 

Tiešsaistes seminārs noris ikgadējās starptautiskās Atvērtās piekļuves nedēļas (Open Access Week) ietvaros.

 

Kontaktinformācija:

Gita Rozenberga

LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta galvenā bibliotekāre

e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

 

 

 

Dalīties