Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu bibliotēkā 10. maijā, Ķīmiķu dienas ietvaros, atklāta LU Bibliotēkas veidotā izstāde "Ķīmiskie elementi tabulās un sadzīvē". Izstāde veltīta Starptautiskajai ķīmisko elementu periodiskās tabulas 150. gadadienai.

Izstādes atklāšanā piedalījās LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča, kura sveica svētkos visus klātesošos un izteica pateicību kolekcijas autorei par krāšņās kolekcijas uzticēšanu bibliotēkai. Direktore uzsvēra LU Bibliotēkas atvērtību jauniem projektiem, izstādēm un turpmākai sadarbībai.

Savukārt LU Ķīmijas fakultātes dekāne Anda Prikšāne savā runā pateicās visiem, kas atbalstīja izstādes tapšanu, kā arī neslēpa lepnumu un prieku, ka šogad Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir īpaši pamanījusi ķīmiķus un par godu Ķīmisko elementu periodiskās tabulas 150. gadadienai ir šo gadu pasludinājusi par Starptautisko periodiskās sistēmas gadu. Tika uzteikts Dmitrija Mendeļejeva ieguldījums zinātnē un atgādināts, ka šī sistēma ir būtiska ne tikai ķīmiķiem, bet arī visu pārējo dabas zinātņu pārstāvjiem.

Pasākuma ietvaros bija iespējams iepazīties ar vairāk nekā 200 ķīmisko elementu tabulu eksemplāriem un dzirdēt kolekcijas autores Jeļenas Volkinšteines stāstījumu par savu kolekciju - interese tieši par periodiskajām tabulām radusies vēl studējot ķīmiju LU, pateicoties Jura Avotiņa grāmatai “Vai ķīmija ir nesaprotama?”. Pirmie eksemplāri nākuši no mācību grāmatām latviešu un krievu valodā, līdz pakāpeniski kolekciju papildināja tabulas no kaimiņvalstīm un tālākām zemēm. Autore atzina, ka eksemplārus var iedalīt trīs grupās - pēc valodām, formas un vizuālā noformējuma, kas ietver sevī dažāda formāta informāciju, piemēram, kur elementus var sastapt dabā. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt interesantu stāstu, ka ārzemju brauciena laikā, meklējot tabulu ukraiņu valodā, ilgi meklētais nejauši atradās tirgū, nevis kādā grāmatnīcā.

LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors Jānis Švirksts izcēla, ka tieši D. Mendeļejevs bija pirmais cilvēks, kam veiksmīgi izdevies izveidot periodisko elementu sistēmu, kas jau iepriekš ticis mēģināts, taču bez ievērojama rezultāta. Fakultātes vārdā J. Švirksts uzteica kolekcijas autores skrupulozo darbu kolekcijas vākšanā un sveica kolekcionāri, uzdāvinot jaunu, visnotaļ praktisku eksponātu no Polijas.

Atklāšanas noslēgumā viesiem bija iespēja ieklausīties - vēsturisku Dmitrija Mendeļejeva citātu lasījumā, piemēram: “Es sapnī redzēju tabulu, kurā visi elementi sakrita tieši tajās vietās, kur tas bija nepieciešams. Kad pamodos, es nekavējoties norakstīju to visu uz papīra - tikai vienā vietā vēlāk bija nepieciešams labojums.”

Izstāde tika veidota, atzīmējot 150 gadus, kopš Dmitrijs Mendeļejevs atklāja periodisko likumu un izveidoja ķīmisko elementu periodisko tabulu. Izstādē skatāmi eksponāti no Rīgas Ostvalda vidusskolas ķīmijas skolotājas Jeļenas Volkinšteines privātkolekcijas - tabulas, sadzīviski priekšmeti ar tabulu attēlojumu uz tiem, kā arī fotogrāfijas ar interesantākajiem periodisko tabulu izvietojumiem. Bija iespēja iepazīties arī ar vēsturiskajām liecībām par D. Mendeļejeva darbu pie ķīmisko elementu periodiskās tabulas.

Esiet laipni gaidīti aplūkot izstādi “Ķīmiskie elementi tabulās un sadzīvē”! Īpaši uz izstādi aicinām arī skolēnus ar saviem pedagogiem no dažādām Latvijas skolām.

Izstāde tapusi sadarbībā ar LU Ķīmijas fakultāti un tās Studentu pašpārvaldi un Dabaszinātņu bibliotēkā skatāma līdz 30. jūnijam.

Dalīties