Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Kalpaka bulvārī līdz 20. aprīlim apskatāma fotoizstāde "Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās”, ko veidojuši LU Filozofijas un socioloģijas institūta Mutvārdu vēstures pētnieki sadarbībā ar Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fondu.

Fricis Forstmanis – fotogrāfs, grāmatsējējs, žurnālists, tulkotājs un redaktors, plašāk pazīstams kā dzejnieks un atdzejotājs Fricis Dziesma. 1944 gadā emigrēja uz Zviedriju, kur strādāja par Karaliskās Literatūras, vēstures un senvēstures akadēmijas bibliotekāru. Trimdā publicējis dzejoļu krājumus: Dzīvei draugos (1947), Zvejnieku svētais vakarēdiens (1949), Līvzeme (1963) un Klusuma zvaigzne (1969); rediģējis latviešu reliģiskās dzejas antoloģiju Dieva kokle (1969). Ar pseidonīmu Alant Vils izdevis humoristiskus dzejojumus ventiņu izloksnē: Poem po kulšen (1937, 1948), Dzīvšen ceper kuldams (1946), Smukam smuks indev (1972). Atdzejojis 19. un 20.gs. izcilo autoru liriku no vācu, angļu, zviedru un krievu valodas. Paralēli darbojās kā fotokorespondentu zviedru periodikā. Izveidojis vienu no lielākajiem un ievērojamākiem trimdas latviešu kultūrvēstures fotoarhīvu.

Darbus izstādei no meitas Līvijas Eliassones un dēla Tāļa Forstmaņa arhīva atlasīja Māra Strautmane un Petra Iniņberga no Stokholmas. Izstāde ir viena no Latvijas Zinātnes padomes pētnieciskā projekta "Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva" aktivitātēm, ko veica LU Filozofijas un socioloģijas institūta Mutvārdu vēstures nodaļas pētnieki sadarbībā ar Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fondu un LU Bibliotēku. Tā sagatavota ar "Nordplus" projekta finansējumu.

Fotoizstāde apskatāma Bibliotēkas Kalpaka bulvārī konferenču zālē, Kalpaka bulv. 4. (ieeja no pagalma), darbdienās no pl. 10.00-18.00, līdz 20. aprīlim. Laipni aicinām!

Dalīties