Maija nogalē Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts organizēja filozofijas profesora Augusta Milta 90 gadu atcerei veltītu konferenci. Konferencē tika prezentēta LU Bibliotēkas veidotā izstāde ” Augusts Milts (1928–2008). In memoriam”, kas šobrīd apskatāma Bibliotēkā Kalpaka bulvārī.

Izstādē skatāmā prof. A. Milta disertācija, kas aizstāvēta 1967. gadā Ļeņingradas (tagad Santpēterburgas) Universitātes Filozofijas fakultātes Ētikas un estētikas katedrā un tās autoreferāts. Latviešu un svešvalodās izdotas monogrāfijas un daļa publikācijas par mutvārdu vēstures pētījumiem. Starp monogrāfijām apskatāms prof. A. Milta darbs “Harmoniskais un disharmoniskais personībā : filozofiski ētiska apcere”. Grāmata latviešu un krievu valodā izdota vairākas reizes, bet 1990. gada izdevuma tirāža ir 150 000 eksemplāru, tik liela tirāža reti sastopama izdevumiem filozofijas nozarē. Izstāde ilustratīvi papildināta ar materiāliem no LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu krājuma un A. Milta ģimenes arhīva. Īpašu apmeklētāju uzmanību piesaistīs prof. A. Milta rakstītās vēstules laikabiedram prof. V. Zariņam oriģināls un fotoalbums, kurā aplūkojama  A. Milta darbs Nacionālajā mutvārdu vēsturē. Augusts Milts – nozīmīgākais 20. gadsimta 2. puses ētiskās domas un tradīcijas veidotājs Latvijā un Nacionālās mutvārdu vēstures pētījuma pamatlicējs. Augusts Milts dzimis 1928. gada 28. maijā Līvānu pagasta "Līcīšos". Pēc Līvānu ekonomiskā tehnikuma beigšanas devās studēt uz Rīgu. Vienu gadu mācījās Latvijas Valsts Teātra institūtā, tad Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultātē. Aspirantūrā studējis Ļeņingradas Universitātes Filozofijas fakultātes Ētikas un estētikas katedrā, kur 1967. gadā aizstāvējis disertāciju. Zinātnieks, habilitētais filozofijas doktors, izglītības darbinieks, vairākus gadus veltījis darbam Latvijas Universitātē. Izstāde Bibliotēka Kalpaka bulvārī būs apskatāma līdz 14. jūnijam, laipni aicinām!

Dalīties