Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (DAC), Jelgavas ielā 1 no 2017. gada 30. aprīļa līdz 31. maijam skatāma izstāde docenta Kamila Ramana simtgades piemiņai.

LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēka un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF), godinot LU docenta un Ģeogrāfijas fakultātes dekāna Kamila Ramana dzīves gājumu, kā arī atzīmējot viņa nozīmīgo devumu ģeogrāfijas un ainavu zinātnes attīstībā, aicina aplūkot izstādi Kamila Ramana simtgades piemiņai. Šā gada 30. aprīlī Rīgas ainavu zinātnes skolas izveidotājs un izcils ģeogrāfijas pedagogs svinētu apaļo 100 gadu jubileju. Kamils Ramans, būdams viens no vadošajiem ģeogrāfijas docētājiem 20 gs. otrajā pusē Latvijas Universitātē, ir devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas dabas un  ainavas, kā arī cilvēku lomas ainavas veidošanā izpētē. Mūsdienās joprojām Latvijā izmanto viņa sagatavotos dabas rajonu aprakstus no monogrāfijas “Latvijas PSR ģeogrāfija” (1971, atk.izd. 1973) un Latvijas ainavu rajonēšanas shēmu. Studentu vidū pieprasīts ir viņa kopā ar prof. O.Nikodemus sagatavotais mācību līdzeklis “Mazo ģeokompleksu pētījumu metodika” (1982). Sagaidot docenta Kamila Ramana simtgadi, ĢZZF Latvijas Universitātes 75. konferences ietvaros 2017. gada februārī organizēja sekcijas sēdi “Ainavu izpētes daudzveidīgās šķautnes – veltītu LU ĢZZF docenta Kamila Ramana 100 gadu jubilejai”. Tagad pienākusi kārta izstādei. Izstāde veidota trīs daļās: pirmajā daļā var iepazīties ar docenta Kamila Ramana dzīves gājumu un nozīmīgākajiem sasniegumiem, otrajā daļā apkopotas nozīmīgākās publikācijas, bet trešajā daļā LU ĢZZF piedāvā kolēģu un laika biedru atmiņas par Kamila Ramana aktīvo darbību. Izstādē varēs aplūkot docenta ar roku rakstītos lekciju konspektus “Ainavzinātnē”, ar roku zīmētas kartes, kā arī atmiņas par docentu dažādās fotogrāfijās. Izstāde apskatāma LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1) no 30. aprīļa līdz 31. maijam. Laipni aicināti!

Dalīties