No 30.oktobra Bibliotēkā Raiņa bulvārī interesentus gaidīs izstāde ”Bencingers. Apsolītā Zeme. Atrastā zeme”, kas ļaus ieskatīties LU profesora, teologa un orientālista Imanuēla Bencingera (1865-1935) privātbibliotēkā, ko Latvijas Universitāte savā īpašumā iegādājās pirms 80 gadiem. Atklāšanas dienā izstāde bagātinās Teoloģijas fakultātes rīkoto Imanuēla Bencingera 150. jubilejai veltīto konferenci.

No 30.oktobra Bibliotēkā Raiņa bulvārī interesentus gaidīs izstāde ”Bencingers. Apsolītā Zeme. Atrastā zeme”, kas ļaus ieskatīties LU profesora, teologa un orientālista Imanuēla Bencingera (1865-1935) privātbibliotēkā, ko Latvijas Universitāte savā īpašumā iegādājās pirms 80 gadiem. Atklāšanas dienā izstāde bagātinās Teoloģijas fakultātes rīkoto Imanuēla Bencingera 150. jubilejai veltīto konferenci. Vācu izcelsmes teologs Imanuēls Bencingers 1921. gadā atsaucās Latvijas Augstskolas aicinājumam pievienoties tās akadēmiskajam personālam, pieņemot profesora vietu Teoloģijas fakultātē. Tajā laikā viņš jau bija starptautiski atzīta autoritāte Vecās Derības pētniecībā un Palestīnas arheoloģijā, ar saviem plašajiem sakariem un nenovērtējamo pieredzi pēc Vācijā, Palestīnā un Amerikā pavadītajiem gadiem ienesot rietumniecisku noskaņu Latvijas Augstskolas (vēlākās Latvijas Universitātes) Teoloģijas fakultātes darbā. Kā vienam no pirmajiem 1925. gadā Imanuēlam Bencingeram “par nopelniem Palestīnas un Sīrijas archeoloģijā un darbiem Vecās Derības literārkritikā” tika piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora nosaukums. Profesoram I. Bencingeram Teoloģijas fakultātē bija uzticēta Israēļa reliģijas vēstures un Vecās Derības eksegēzes katedras vadība.  Kā cilvēks ar lingvista talantu, jau neilgi pēc darba uzsākšanas, profesors spēja latviešu valodā lasīt lekcijas Israēļa reliģijas vēsturē, Israēļa tautas vēsturē, Israēļa literatūras vēsturē, Vecās Derības eksegēzēs Teoloģijas fakultātē un vispārīgajā reliģiju vēsturē un Austrumu vēsturē Filoloģijas un filozofijas fakultātē. Paralēli šim darbam I.Bencingers no 1921. gada veica arī augstskolas Centrālās bibliotēkas tehniskā direktora pienākumus, lielu ieguldījumu sniedzot tās darbības praktiskajā nodrošinājumā. Ne velti arī viņa personīgā bibliotēka izceļas ar pārdomātu saturisko daudzveidību un tematisko pilnīgumu savas profesionālās darbības un plaša redzesloka vajadzībām. Izstāde “Bencingers. Apsolītā Zeme. Atrastā zeme” veidota no prof. Imanuela Bencingera privātbibliotēkas grāmatām, kas atrodas LU Bibliotēkas krājumā. Eksponēšanai izvēlētas 85 grāmatas, kā galveno tēmu uzsverot Apsolīto Zemi, kas bija Imanuela Bencingera vislielākās intereses objekts, taču profesora izvēle strādāt Latvijai ļauj apgalvot, ka Latvija bija viņa Atrastā zeme. Izstādē aplūkojamas arī viņa paša sarakstītās grāmatas. Grāmatu kolekcijas tematika aptver reliģiju vēsturi, Vecās Derības pētniecisko literatūru, vēsturiskus materiālus par Svēto Zemi, arheoloģiskos pētījumus par Palestīnu, Izraēlu, Sīriju un Ēģipti, Tuvo Austrumu valodu apguvi, Seno Austrumu civilizāciju dažādos aspektos, kā arī šaurākus tematus, piemēram, medicīnu un mūziku Vecajā Derībā, bibliskos karus, plašu ģeogrāfisku materiālu. Ir izstādītas arī vairākas latviešu daiļliteratūras grāmatas, kurās piezīmes lapu malās liecina, kā I. Bencingers tās izmantojis latviešu valodas apguvei.  Izstādes plašajā grāmatu klāstā ir iespēja skaidrāk ieraudzīt senāko gadu grāmatu vērtību, no kurām dažas aktualizējas arī mūsdienās, piemēram, islāma vēsture, kas kolekcijā pārstāvēta pietiekami plaši. Šī 1935. gadā pēc prof. I. Bencingera nāves iegādātā privātkolekcija veido daļu no LU Bibliotēkas vēsturiskā krājuma, rosinot pievērst uzmanību arī šiem joprojām vērtīgajiem materiāliem reliģiju vēstures un citu teoloģijas izpētes tematu darbam. Ceram, ka izstāde Jums patiks!

Dalīties