No 17. līdz 30. novembrim LU Bibliotēkas Bibliotēkā Aspazijas bulvārī apskatāma izstāde “18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena”.

1918. gada 18. novembrī Latvijas pagaidu parlaments Tautas Padome pasludināja sevi par Latvijas republikas satversmes varas nesēju un vērsās pie tautas : "Latvijas pilsoņi!
Latvijas Tautas Padome, atzīdama sevi par vienīgo varas nesēju Latvijas valstī, pasludina, ka: 1.      Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās ( Kurzeme, Vidzeme, Latgale ), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts, kuras Satversmi un attiecības ar ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce, sasaukta uz vispārēju, abu dzimumu tiešu, vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata; 2.      Latvijas Tautas Padome ir nodibinājusi kā augstāko izpildu varu Latvijā — Latvijas Pagaidu Valdību. Latvijas Tautas Padome uzaicina Latvijas pilsoņus uzturēt mieru un kārtību un visiem spēkiem pabalstīt Latvijas Pagaidu Valdību viņas grūtajā un atbildīgajā darbā. Latvijas Pagaidu Valdības Ministru Prezidents: Ulmanis.
Latvijas Tautas Padomes Priekšēdētāja biedrs: Zemgals."
Tā piedzima Latvijas Valsts. 97 gadus pēc Latvijas Republikas proklamēšanas brīža, grāmatas palīdz mums atdzīvināt tā laika notikumus.             Izstādē skatāmi izdevumi, kas skar dažādus jaunas valsts dzimšanas aspektus: kā uz pasaules kara un revolūcijas fona tika izvirzīta nacionālās valsts ideja, kāds bija tā laika politiķu redzējums, kādai jābūt Latvijas Valstij, kā tas  tika īstenots praksē, var pārliecināties, pateicoties  dokumentārajiem izdevumiem „Latvijas Tautas padomes stenogrammu satura rādītājam”. Iepazīstoties ar Pagaidu valdības Iekšlietu ministra A.Berga un jurista un politika F.Cielēna darbiem, katrs var gūt priekšstatu par to, cik sarežģītā stāvoklī bija jauna valsts. Situācija jaunajā valstī parādīta vairākos 20.gs. 1918.-1920. gadu izdevumos. Prezentēti vairāki jubilejas izdevumi, sākot ar 1923. gadu un beidzot ar mūsdienām. Pateicoties šiem darbiem, būs iespēja aplūkot, kā laika gaitā latviešu sabiedrībā mainījās attieksmē pret 18. novembri. Aicinām pievienot savu grāmatu! Izstādē apskatāmo publikāciju saraksts

Dalīties