Izstādes atklāšana 25.oktobrī

25.oktobrī plkst.16.00 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulv. 19, 203. telpa) savu ceļu pie skatītājiem sāk izstāde, kas veltīta Latvijas baznīcu vēstures izpētei padomju varas periodā - „Dvēseļu kopšanas darbi: LU Bibliotēkas Teoloģijas semināra kolekcija”.

Izstādes atklāšanā klātesošos uzrunās LU Teoloģijas fakultātes dekāne prof. Dace Balode un LU Teoloģijas fakultātes prof., Baznīcas un reliģiju vēstures eksperts Valdis Tēraudkalns.  
Pirmo reizi plašākai publikai būs iespēja tuvāk iepazīt piecus manuskriptus no LU Bibliotēkas Teoloģijas semināra kolekcijas. Darbi atspoguļo Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas dažādu draudžu vēsturi. Tie satur unikālas fotogrāfijas, ar kuru starpniecību var iepazīt un izprast draudzēm sarežģīto un smago padomju varas posmu. Par izstādes plakātu izvēlēta simboliska fotogrāfija no Ārija Vīksnas darba “Kuldīgas latviešu ev.- lut. draudze un baznīca”, kurā redzams 1948. gadā Kuldīgā iesvētāmo svinīgais gājiens mācītāja virsvadībā.
Ekspozīcijā skatāmi: Irmas Kalējas 1981. gadā veidotais darbs “Salaspils baznīca un draudze”, Elmāra Kides 1981. gadā izstrādātais kursa darbs “Svētā Bērtuļa baznīcas un evaņģēliski luteriskās draudzes vēsture”, 1979. gadā Ārija Vīksnas manuskripts “Kuldīgas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze un baznīca”, Arvida Brāļa 1983. gadā tapušais studiju darbs “Stendes evaņģēliski-luteriskā draudze un baznīca”, kā arī Jāņa Vaska darbs “Kristietība un kristieši Umurgas novadā 1206.-1990. g.”. 
Līdz ar varu maiņām 20. gs. 40. gados Latvijā, krasus pagriezienus savā darbībā piedzīvoja arī Latvijas Universitātes fakultātes. LU Teoloģijas fakultāte tika slēgta 1940. gada augustā un 1944. gada oktobrī. Latvijas teologu darbs teoloģiskās izglītības laukā bija smags, tomēr netika pārtraukts. 
Pēc LU bijušā prof. Alberta Freija (1903-1968) iniciatīvas Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas paspārnē 1969. gadā tika nodibināti Akadēmiskie teoloģiskie kursi (no 1976. gada - Teoloģijas seminārs). Kursu uzdevums bija sniegt nākošajiem garīdzniekiem teoloģisko izglītību, kas atbilstu LU slēgtās Teoloģijas fakultātes mācību programmām. Mācību līdzekļus Teoloģijas semināra vajadzībām bija jāsarūpē pašiem mācībspēkiem, katram savā priekšmetā uzrakstot kompendiju - mācību grāmatu mašīnrakstā. Semināru pabeidza 52 klausītāji, kas stājās savā kalpošanas darbā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs kā pilntiesīgi mācītāji.
Teoloģijas semināra kolekcija ir neatņemama LU Bibliotēkas krājuma daļa, kurā ietvertas vēsturisku institūciju kolekcijas. LU Bibliotēka kolekciju izveidoja, lai saglabātu Teoloģijas semināra mācībspēku un studentu pētnieciskā darba mantojumu – nepublicētus materiālus, drukātus mašīnrakstā kā sava laika unikālu liecību. Kolekcija ir vēsturiskās izziņas materiāls par teoloģijas domas akadēmisko attīstību un pētniecisko darbu reliģijas un teoloģijas jomā Latvijā padomju varas apstākļos. Kolekcijā pavisam ir 145 manuskripti.
LU Bibliotēka lepojas, ka neskatoties uz dažādu varu maiņām, tai ir izdevies saglabāt Teoloģijas semināra mantojumu, kas ir sava laika liecība un var kalpot tālākā Latvijas baznīcas vēstures un teoloģiskās domas izpētē. 
Izstādi ikviens var aplūkot LU  Bibliotēkā Raiņa bulvārī līdz 2. decembrim. Ekspozīcija turpinās savu ceļu un būs aplūkojama arī citās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās: Bibliotēkā Aspazijas bulvārī (Aspazijas bulv. 5), Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela 4a), Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā (Jūrmalas gatve 76).

Dalīties