Pasaules Frankofonijas dienu svētku ietvaros no 16. marta līdz 31. martam LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā, Visvalža ielā 4a, 1. stāvā, aplūkojama izstāde „Iepazīsim Frankofoniju un tās valstis”.

Francijas institūts un Francija vēstniecība sadarbībā ar citām Frankofonijas dalībvalstīm no 10. līdz 31. martam organizē Frankofonijas dienas, sekojot vadmotīvam "Radošuma Frankofonija."  Pasākumu dienu ietvaros LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā būs aplūkojama izstāde ar Frankofonijas dalībvalstu autoru izdevumiem daiļliteratūrā, mācību literatūrā, kā arī periodiskie izdevumi franču valodā. LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēka lieliski kalpo kā valodu glabātāja topošajiem un esošajiem valodniekiem, uzglabājot pēc iespējas vairāku valodu izdevumus, par ko Frankofonijas dienu svētku ietvaros attiecībā uz franču valodu nevar sūdzēties. Izstāde sniegs iespēju ikvienam iepazīt Frankofonijas pasauli drukātā formā, apliecinot franču valodas kontinentālā mēroga izplatību visā pasaulē un mūsdienu franču valodas aktualitāti. Papildus pieejami arī materiāli nelielam ieskatam par Frankofonijas organizāciju mūsdienās kopumā. Latvija Frankofonijai pievienojās 2008. gadā.

Dalīties