Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulvārī 19, 203. telpā) no 3. līdz 30. jūlijam apskatāma izstāde „Akadēmiskais teoloģijas žurnāls „Ceļš” 80 gadus ceļā ar teoloģijas fakultāti”.

Par godu žurnāla "Ceļš" 80 gadu jubilejai un LU Teoloģijas fakultātes 95. jubilejas salidojumam, LU Bibliotēkā izveidota izstāde, kas atspoguļo izdevuma attīstību tā pirmsākumos no 1935. gada līdz mūsdienām. Žurnāls "Ceļš" ir atjaunotās LU Teoloģijas fakultātes recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā. Izstādē pirmo reizi vienkopus apskatāmi LU Bibliotēkas krājumā esošie žurnāla "Ceļš" izdevuma numuri, kas ļauj apjaust žurnāla attīstības posmus un izmaiņas gadu gaitā. Paralēli iespējams iepazīties ar nozīmīgāko izdevuma redaktoru - G. Šauruma, A. Freija, E. Grīšļa, J. Cālīša un V. Tēraudkalna dzīves gājumiem, kuri veidojuši žurnāla koncepciju un strādājuši pie tā tapšanas. Izstāde apskatāma LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī darba dienās no plkst.10.00 - 18.00.  Visi laipni aicināti! Notiks LU Teoloģijas fakultātes 95. jubilejas salidojums

Dalīties