Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā (Jelgavas ielā 1, Rīgā) no 2017. gada 3. marta līdz 31. maijam skatāma izstāde “Smilts un stikls no zinātnes līdz mākslai”.

Izstāde veltīta LU 75. konferencei Starptautiska starpdisciplināra simpozija "Smilts un Stikli" ietvaros, un tajā var iepazīties ar smilts iežu un stikla pētniecības atspoguļojumu monogrāfijās, promocijas darbos, publikācijās, kā arī mūsdienu literatūrā, dzejā un mākslā. Par smilts un stikla pētniecības aizsākumiem Latvijā liecina izstādē apskatāmais, tālajā 1929. gadā izdotais Acta Universitatis Latviensis inženierzinātņu fakultātes sērijā I. iespiestā raksta novilkums, kurā atrodams Jāņa Kainaša raksts par “Lielupes Majoru cilpas smilts īpašībām sausumā, stāvošā un tekošā ūdenī”. Smilts un stikls ir bieži sastopami simboli mūsdienu literatūrā, tautas tradīcijās un dažādās folkloras liecībās. Smilts apdziedāta gan latviešu tautas dziesmās, gan arī aprakstīta dzejā. Izstādē aplūkojams Imanta Ziedoņa pirmais dzejoļu krājums “Zemes un sapņu smiltis” un jāpiebilst, ka Raiņa ieviestais stikla kalna simbols no lugas “Zelta Zirgs” nonācis līdz mūsdienām kā brīvības simbols. Ekspozīciju veido ne tikai publikācijas no LU Bibliotēkas krājuma, bet arī smilts un smilšakmeņu paraugi no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Ģeoloģijas nodaļas un LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja (ZTVM) Ģeoloģijas muzeja, stikla šķiedras atspoguļojums optiskajos vados, audumos un būvniecībā no RTU Silikātu materiālu institūta, kā arī pasniedzēju un studentu krāšņie mākslas darbi no Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Stikla mākslas katedras. Laipni aicināti apmeklēt izstādi līdz 2017. gada 31. maijam.

Dalīties