Pasaules Frankofonijas dienu ietvaros līdz 13. aprīlim LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža ielā 4a, 1. stāvā) aplūkojama izstāde „Frankofonija. Iepazīsim Frankofonijas pasauli.”

Ik gadu pasaulē marta mēnesī tiek svinētas Frankofonijas dienas, kurām dažādus pasākumus Latvijā organizē Francijas institūts Latvijā un Francijas vēstniecība Latvijā. LU Bibliotēka regulāri iesaistās ikgadējo Frankofonijas dienu norisē, piedāvājot ikvienam interesentam iepazīties ar šiem svētkiem tematiski saistošu izstādi, kurā iespējams aplūkot Starptautiskās Frankofonijas organizācijas dalībvalstu rakstnieku literāros darbus. Frankofonijas dienas pulcē kopā franču valodas pārzinātājus, kā arī visus citus, kuriem ir interese par Franciju un tās kultūru kopumā. Izstāde sniedz iespēju iepazīt Starptautiskās Frankofonijas organizācijas dažādu dalībvalstu - piemēram, centrālās Eiropa un Āfrikas pasaulē ievērojamu rakstnieku literāros darbus. Klātienē izstādes ietvaros būs iespējams aplūkot In Koli Jean Bofane, J. M. G. Le Clézio, Albert Camus u.c. rakstnieku darbus daiļliteratūrā un mācību literatūrā, kā arī periodiskos izdevumus franču valodā. Izstāde sniedz iespēju ikvienam “iepazīt Frankofonijas pasauli drukātā formā”, pārliecinoties par franču valodas globālā mēroga izplatību visā pasaulē, kas apliecina franču valodas aktualitāti mūsdienās. Frankofonija ir valstu grupa, kas apvieno valstis vai federālo teritoriju valdības, kurās ikdienā lieto franču valodu vai kuras vēlas stiprināt tās klātbūtni sabiedrībā, apņemoties savstarpējai sadarbībai demokrātijas un universālo vērtību nostiprināšanai pasaulē. Šobrīd Frankofonijā ir 80 valstis: 54 dalībvalstis un valstu valdības, kā arī 3 asociētās valstis un 23 valstis ar novērotāja statusu. Sākotnēji 1970. gadā Nigērā tika izveidota “Kultūras un tehniskās sadarbības aģentūra”, kuras viens no galvenajiem mērķiem bija palīdzēt Āfrikas kontinenta valstīm, kurās tika lietota franču valoda pēc dekolonizācijas, taču ar laiku tās misija paplašinājās. 1995. gadā tā tika pārdēvēta par “Frankofonijas aģentūru”, bet 1998. gadā ieguva tās pašreizējo nosaukumu – “Starptautiskā Frankofonijas organizācija”. 2008. gada 19. oktobrī arī Latvija kļuva par Starptautiskās Frankofonijas organizācijas dalībvalsti ar novērotāja statusu, bet 2013. gada 13. septembrī tika uzņemta Latvijas Universitāte Frankofonijas universitāšu aģentūrā asociētās iestādes statusā. Laipni lūdzam jūs klātienē aplūkot mūsu izstādi LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā līdz 13. aprīlim, Visvalža ielā 4a, 1. stāvā.

Dalīties