Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Bibliotēkā Aspazijas bulvārī (Aspazijas bulvāris 5, 2.stāvs, 203. telpa) no 29. janvāra līdz 19. februārim apskatāma profesores Birutas Slokas publikāciju izstāde, kas veidota par godu profesores 60 gadu jubilejai.

Biruta Sloka ir LU Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF) Ekonomisko sistēmu vadības teoriju un metožu katedras profesore. Pēc augstskolas beigšanas, kopš 1978. gada strādā LU Ekonomikas fakultātē. Profesore ir LU EVF Domes locekle, LU Studiju padomes locekle, eksperte augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā, LU Baltijas jūras reģiona studiju padomes un Eiropas studiju programmu padomes locekle, vairāku asociāciju biedre. Laika periodā no 2000. gada 1. septembra līdz 2005. gada 30. jūnijam veikusi Eirofakultātes Rīgas centra vadītāja pienākumus. Pateicoties Eirofakultātes atbalstam, tika izdotas vairākas mācību grāmatas dažādās nozarēs. Šie izdevumi vienkopus apskatāmi arī izstādē. 2014. gada oktobrī profesorei Birutai Slokai par ilggadēju izcilu zinātnisko un pedagoģisko darbu, prasmīgu starptautisku un valsts nozīmes projektu īstenošanu, nozīmīgu ieguldījumu jauno ekonomikas vadības zinātņu speciālistu izglītošanā LU, tika piešķirts Latvijas Republikas Ministru kabineta atzinības raksts. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja aplūkot profesores autoreferātu, kā arī iepazīties ar B. Slokas rediģētajiem izdevumiem. Profesore aktīvi piedalās starptautiskās zinātniskajās konferencēs un kongresos, ir vairāku zinātnisko publikāciju un mācību literatūras autore ekonomikā, tādēļ vairums izstādē apskatāmie izdevumi ir starptautisko konferenču materiālu krājumi, t.sk. LU EVF organizētu un starptautiski atzītu konferenču  - "New challenges of economic and business development", "New socio-economic challenges of development in Europe" un "Current Issues in Management of Business and Society Developmen", Sanktpēterburgas Universitātes (Krievija) "Эволюция международной торговой системы : проблемы и перспективы" un "Экономичeская теория и хозяйственная практика : глобальные вызовы", II Pasaules latviešu zinātnieku kongresa u.c. referātu krājumi. Profesores pētnieciskajās interesēs ietilpst jautājumi, kas saistīti ar izglītības kvalitāti un finansēšanu, jaunākajām pētījumu metodēm vadības un ekonomikas zinātnēs, nodarbinātību un konkurenci, Baltijas jūras reģiona attīstību. Šie temati ir atspoguļoti publikācijās, ar kurām iepazīties laipni aicināts ikviens izstādes apmeklētājs. Izstādē apskatāmo publikāciju saraksts

Dalīties