LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža ielā 4a, 1. stāvā) līdz 23. martam ir iespējams aplūkot Ilzes Indrānes literāros darbus.

Ilze Indrāne īstajā vārdā Undīna Jātniece ir skolotāja, skolas direktore, rakstniece un dramaturģe, kas dzimusi 1927. gadā 23. aprīlī Lazdonas pagasta “Ciskānos”, bet šobrīd dzīvo Praulienas pagasta “Lejaszīlēs”. Bērnības gadus pavadījusi Vestienas pagasta “Brantos”, kur no 1935. gada mācījusies pirmās un otrās pakāpes Vestienas pamatskolā, toties vēlāk – no 1941. gada mācības turpinājusi Madonas ģimnāzijā. Studiju gadus 1948. gadā uzsāka Rīgas Pedagoģiskajā Institūtā latviešu literatūras nodaļā. 1961. gadā Ilze Indrāne tika uzņemta Rakstnieku Savienībā. LU 75. konferences “LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedras sekcijas ”Vēstules sniegā .. Rakstniecei Ilzei Indrānei – 90”” ietvaros LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā ir iespējams iepazīties ar latviešu rakstnieces un dramaturģes Ilzes Indrānes literārajiem darbiem. Šogad konferences ietvaros LU Humanitāro zinātņu fakultātes sekcijas sēde veltīta tieši Ilzes Indrānes darbiem bērniem un jauniešiem, prozai un romāniem. Klātienē LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas apmeklētāji var iepazīties ar vairāk kā 20 Ilzes Indrānes darbiem, kas izdoti laikā no 1959. gada līdz 2012. gadam. Literāro darbu sarakstā atsevišķi ir aplūkojami izdevumi bērniem un jauniešiem, kā arī konkrēti izdevumi, kas vienlaikus ir gan latviešu, gan krievu valodā. Papildus pieejams arī neliels ieskats Ilzes Indrānes fotogrāfijās ar biogrāfiska satura informāciju par rakstnieces un dramaturģes dzīves gājumu.

Dalīties