Ceturtdien, 25. septembrī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, norisināsies izstāžu „Bibliotēku dārgumi” atklāšanas svētki, kurās tiks eksponēti izdevumi no bibliotēku speciālajām kolekcijām.

Sveicot LU 95. gadadienā Latvijas Universitātes Bibliotēka un Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka izveidojušas izstādi, kurā pirmo reizi vienkopus apskatāmas abu bibliotēku kultūrvēsturiskās bagātības. Izstādē eksponētie izdevumi iepazīstinās ar bibliotēku dārgumiem: pergamentiem, gravīrām, attēlizdevumiem, kartēm, rokrakstiem, iespieddarbiem kā arī citām unikālām laikmeta liecībām. Izstādē aplūkojams daudzpusīgs dažādu grāmatu pirmizdevumu klāsts: rīdzinieka Bazīlija Plīnija „Slavas dziesma Rīgai” (Leipciga, 1595), Rīgas ārsta un astrologa Zaharija Stopija sastādītais pirmais Rīgas kalendārs 1565. gadam, vecākais saglabājies pirmā Rīgas tipogrāfa Nikolausa Mollīna iespieddarbs (1588) - livonieša Anselma Bocija sacerētā apsveikuma dziesma, veltīta Polijas karalim Sigismundam III. Izstādes apmeklētāji varēs aplūkot pirmo Bībeles izdevumu latviešu valodā, kas Ernsta Glika un viņa palīgu tulkojumā iespiesta J. G. Vilkena Karaliskajā tipogrāfijā laikā no 1685. līdz 1694. gadam. Svarīgu vietu izstādē ieņem LU pirmā rektora profesora Ernesta Felsberga (1866-1928) kolekcijas izdevumi, kā arī ievērojamā sinologa profesora Pētera Šmita (1869-1938) kolekcijas dārgumi: ķīniešu, mandžūru grāmatas un manuskripti, īpaši ksilogrāfi. Pirmo reizi plašākai publikai tiek izstādīti latviešu kultūrai nozīmīgu autoru rokraksti. Ekspozīcijā ir iespēja aplūkot un iepazīties ar atsevišķiem fragmentiem no pirmā latviešu valodā sarakstītā brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” (1879). Īpašs ir Jura Alunāna manuskripts dzejoļu krājumam „Dseesmiņas” (1859). Rokrakstus papildina priekšmeti no Rakstniecības un mūzikas muzeja. Izstāžu „Bibliotēku dārgumi” atklāšanas pasākuma gaitā norisināsies stendu un virtuālās izstādes „Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi: Bibliotēku dārgumi” prezentācija, iepazīšanās ar reto izdevumu un manuskriptu izstādi, kā arī skanēs dziesmas senās mūzikas ansambļa „CANTO”  izpildījumā. Visi laipni aicināti!

Dalīties