Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) skatāma izstāde „Jānim Balodim - 80”

Izstāde tapusi, jo 21. martā  profesors Jānis Balodis atzīmē 80 gadu jubileju. Tās apmeklētājiem ir  unikāla iespēja aplūkot Jāņa Baloža 35 zinātniskas publikācijas, kuras atspoguļo profesora  plašo  zinātnisko interešu loku. Tiks prezentēti  profesora zinātniskie raksti, kas veltīti geodinamikai un ģeokosmiskiem pētījumiem. Iespējams  aplūkot Jāņa Baloža  publikācijas žurnālā “Mērnieks” par ģeodēzijas, topogrāfijas, mērniecības un zemes ierīcības darbiem.  Jānis Balodis ir aktīvs nozares profesionālis, kurš darbojas ne tikai teorētiskā zinātnes sfērā, bet arī akadēmiskā un plašā profesionālā darbu laukā. Aktīvi līdzdarbojies Latvijas Mērnieku biedrībā kopš tās atjaunošanas 1988. gadā un 1999. gadā kļuva par LMB prezidentu. Jānim Balodim vienmēr ir skaidrs un atklāts viedoklis gan profesionālos, gan sabiedriskos jautājumos. Viņš ir ikgadēju un starptautisku konferenču organizētājs un vadītājs. J. Balodis ir vairāk kā 80 publikāciju autors. Pēdējo trīs gadu laikā vien ir bijušas 14 publikācijas, tajā skaitā: 3 raksti starptautiskajos, recenzējamos zinātniskajos izdevumos; 5 raksti vietējos zinātniskajos izdevumos; 9 referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Profesors aktīvi darbojas zinātniskajos projektos un programmās. Kā pēdējo gadu projektu piemērus, kuru vadību ir uzņēmies J. Balodis, var minēt:  “EUPOS® contribution to GOCE mission”, “GOCE Observations using SLR for LEO satellites”, Ģeogrāfisko informācijas sistēmu komponentes izstrāde Latvijas tautsaimniecībai, EUPOS-RIGA Starptautiskajā Zemes referencsistēmā, „GOCE satelīta SLR un GPS novērojumu rezultātu atšķirību analīze”, INTERREG III C East projekta EUPOS-IRC, Skrejošais zvaigžņu lauks u.c. Par darbu profesors saņēmis atzinību gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām. Eiropas dabas zinātņu akadēmija Hannoverē (Vācija) piešķīrusi viņam Eiropas 2010.gada dabas zinātnieka titulu un Gotfrīda Leibnica medaļu. 2012.gadā LR Aizsardzības ministrija apbalvoja ar “Atzinības Goda zīmi”. 2013. gadā profesors saņēma goda zīmi “Par nopelniem Latvijas mērniecībā”. 12.09.1992.  mazajai planētai Nr. 4391 (1977 QW2) Starptautiskajā mazo planētu centrā Kembridžā Masačūsetsas štatā (ASV) piešķirts nosaukums “Balodis”. Laipni aicināti visi interesenti!

Dalīties