LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža ielā 4a, 1. stāvā) no 4. decembra aplūkojama izstāde “Bābeles mīts kino, teātrī, mākslā un mūzikā”.

Izstāde veidota X starptautiskās zinātniskās konferences “Literatūra un reliģija” ietvaros, kura norisināsies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē no 4. līdz 5. decembrim. Izstāde kopumā tematiski balstīta uz reliģiskajiem motīviem un tēliem literatūrā, teātrī, mākslā un mūzikā, kas sniedz ieskatu Bābeles mīta interpretācijā, galvenokārt, literatūrā un mākslā. Izstādē būs iespējams klātienē pārliecināties par vēsturiska mīta saglabāšanu un interpretāciju mākslas darbu reprodukcijās no 16. gadsimta, kā arī literāros darbos no 90-to gadu pirmās puses līdz mūsdienām latviešu, angļu, franču, itāļu, krievu un vācu valodās. Ikviens interesents klātienē varēs aplūkot tādus unikālus izdevumus, kā, piemēram, prof. Friedricha Delitscha “Bibele un Babele”, par kuru 1902. gadā ir veidojušies tematiskie strīdi, kā arī LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu krājumā esošo prof. Ernesta Felsberga kolekcijas attēlizdevumu “Parte la della torre di Babele” fotoreprodukciju. Papildus vizuālajiem uzskates materiāliem aplūkojams arī 1925. gada karikatūru krājums “Pee Babeles torņa”. Izstādi iespējams aplūkot LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā laika posmā no 4. līdz 30. decembrim. Izstādē aplūkojamo izdevumu saraksts

Dalīties