Sagaidot „Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas nedēļu 2015”, jaunā veidolā apmeklētājiem Bibliotēkā Kalpaka bulvārī tiek piedāvāta papildinātā izstāde „Bibliotēku dārgumi’.

LU Bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas kopīgi izveidotajā izstādē iekļauti eksponāti no kultūrvēsturiskajām bagātībām, ko glabā abas bibliotēkas - pergamenti, rokraksti, senas kartes, attēlizdevumi, seniespiedumi, pirmizdevumi, mākslas priekšmeti un unikāli iespieddarbi. Šajā reizē ieraudzīsiet arī vērtības no LU Bibliotēkas speciālajām kolekcijām, kas kādreiz piederējušas izcilākajiem Latvijas Universitātes profesoriem - Ernestam Felsbergam, Pēterim Šmitam, Embrikam Strandam, kā arī eksponātus no profesora Jēkaba Lautenbaha rokrakstu kolekcijas. Ievērojami paplašināts klāsts no LU pirmā rektora, mākslas vēsturnieka Ernesta Felsberga personīgās kolekcijas un viņa veidotā Mākslas kabineta bibliotēkas izdevumiem -  reti attēlizdevumi saistībā ar antīko senatni, grieķu numismātikas klasika, izdevumi mākslas izglītības nodrošināšanai, kā arī viņa Tērbatā aizstāvētā apjomīgā disertācija par brāļiem Grakhiem. Valodnieka Pētera Šmita kolekcijas eksponāti papildināti ar pašu pirmo ķīniešu gramatikas mācību grāmatu Krievijā un ar viņa Sankt-Pēterburgā aizstāvēto disertāciju par ķīniešu valodas mandarīnu dialekta gramatiku, savukārt zoologa Embrika Stranda kolekcijas izdevumi piesaista ar krāšņām ilustrācijām no vairākiem vācu entomologa K.L. Koha enciklopēdiskajiem izdevumiem. Izstādē apskatāma arī filologa Jēkaba Lautenbaha disertācija un materiāli no viņa rokrakstu kolekcijas un rūpīgi saglabātās korespondences, piem., LU Padomes 1924. gada vēstule par Latvijas Universitātes goda doktora titula piešķiršanu. Papildinot iepriekšējās izstādes saturu ar jauniem vēsturiskiem materiāliem no Latvijas Universitātes Bibliotēkas uzkrātajām gara bagātībām, apskatei tiek piedāvāti arī krietni senāki izdevumi. 16. gadsimta izdevumu klāstā ir Francijas Karaliskās Kancelejas rokasgrāmata (ASV dzīvojošā A.J. Grota dāvinājums bibliotēkai 2014. gadā), Roterdamas Erasma sastādītā un anotētā grieķu un latīņu sakāmvārdu kolekcija, kas izdota vēl viņa dzīves laikā 1528. gadā un lielākā enciklopēdiskā vārdnīca "Suida" grieķu valodā par Vidusjūras reģionu, kas tikusi sastādīta jau 10. gs. otrajā pusē. 17. un 18. gadsimta izdevumus pārstāv sējumi no tam laikam raksturīgiem apjomīgiem darbu kopojumiem - Fr. Bēkona "Opera omnia" 1665. gada pirmpublicējums, Nīderlandē 1692. gadā izdotais un J. Gronoviusa komentētais viens no pilnīgākajiem Cicerona darbu sakopojumiem, kā arī Mārtiņa Lutera apjomīgais t.s. "Leipcigas izdevums" 22 daļās (1729.-1734.). 18./19. gadsimtu mijas ilustrācijai aplūkojama M.E. Bloha  ihtioloģijas enciklopēdija, kas atzīta par vienu no skaistākajiem šīs nozares izdevumiem un Fr.J.D. Bertuha daudzsējumu bilžu grāmata bērniem ar zinātnisku, bet viegli uztveramu skaidrojošo tekstu.     Izstādes apmeklētājiem tiek piedāvāta lieliska iespēja - skatoties pagātnes vēsturiskās liecības, izmantot arī mūsdienu tehnoloģijas. LU Bibliotēka ir parūpējusies, lai izstādes apmeklētājiem būtu iespēja iegūt paplašinātu ieskatu par izstādē redzamiem izdevumiem.  Izstāžu zālē ikvienam interesentam ir iespēja patstāvīgi izmantot audio vizuālu gidu - klausāmu un lasāmu materiālu ar  skārienjūtīga ekrāna starpniecību. Apmeklētājam ir dota iespēja izvēlēties, kuru no gida tematiskajām sadaļām viņam ir interese noklausīties vai izlasīt. Sadarbībā ar LU Bibliotēku, audio materiālu ierunājis Latvijā populārais žurnālists, LU absolvents Aida Tomsons. Piedāvātā iespēja dziļāk iepazīt bibliotēku glabātās vērtības ļaus apjaust cilvēces neizsmeļamās intelektuālās bagātības, ko var izmantot, pārveidot, pilnveidot.

Dalīties