Jaunumi

International Encyclopedia of Education

Reģistrējies LU Bibliotēkā elektroniski – ātri un vienkārši!

LU grāmatu klubs aicina lasīt romānu “Aptiekārs Melhiors un bendes meita”

Darba laika izmaiņas!

Latvijas Augstskolas pirmajam rektoram Paulam Valdenam – 160

Bibliotēkas jaunieguvumi jūnijā

LU grāmatu klubs aicina lasīt Donalda Kajoka romānu "Ezers un citas to pavadošās personas"

Latviski lai atskan dziesmas! I–IX (1873–1938) Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem veltītās grāmatas LU Bibliotēkas krājumā

Gētes institūts piedāvā piekļuvi brīvpieejas resursiem