• Emeritētā profesore Rasma Garleja : biobibliogrāfija / sastādītāja Aīda Krūze ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Jana Klebā ; bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Sandra Ranka ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. – 143, [1] lpp. : il., faks. – (Latvijas Universitātes zinātnieki). – Ietver bibliogr. (71.-126. lpp.) un personu un nosaukumu alfabētiskos rādītājus (127.-142. lpp.). – Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/678