• Emeritētā profesore Rasma Garleja: biobibliogrāfija / sast. Aīda Krūze; bibliogrāfiskā rādītāja sast. Jana Klebā; bibliogrāfiskā rādītāja red. Sandra Ranka; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 143, [1] lpp.: il., faks. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver bibliogr. (71.-126. lpp.) un personu un nosaukumu alfabētiskos rādītājus (127.-142. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.