• Latvijas Universitātes Bibliotēka laikmetu griežos / [sastādītāja Mārīte Saviča ; bibliogrāfiskā redaktore Diāna Paukšēna] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. – 159 lpp. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/258 
  • Latvijas Universitātes Rakstu bibliogrāfiskais rādītājs (1921-1943) / Latvijas Universitāte ; [sastādītāja Gita Treide ; zinātniskais redaktors Māris Baltiņš]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. – 212 lpp. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/257 
  • Profesors Andris Kangro : biobibliogrāfiskais rādītājs / [sastādītāja Milvi Skribe ; redaktore Rita Dzvinko] ; [biogrāfiju rakstījis Andris Grīnfelds].–Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. – 94 lpp. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/260 
  • Profesors Dr. med. Jānis Ruberts: dzīve un darbs / [sastādītāja Sandra Ranka ; bibliogrāfiskā redaktore Diāna Paukšēna ; literārā redaktore Ruta Puriņa] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. – 109 lpp. : il., portr. – (Latvijas Universitātes rektori). – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/256 
  • Seriālizdevumi Latvijas Universitātes Bibliotēkā, 2006 : bibliogrāfiskais rādītājs / [sastādītājas: Rita Dzvinko, Gunta Dogžina] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU, 2007. – 108 lpp.
  • Starptautiskie semināri zinātnisko un akadēmisko bibliotēku speciālistu profesionālai pilnveidei 2006./2007. m. g. : [referātu krājums] / [sastādītāja Elita Ozoliņa ; Latvijas Universitātes Bibliotēka, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS)]. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2007. – 214 lpp.