• Ozoliņa, Elita. Retrospektīvā konversija: situācijas izpēte un izmantošanas iespējas Latvijas akadēmiskajās bibliotēkās / Elita Ozoliņa ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 63 lpp.
  • Rampāne, Ilga. Automatizācija Latvijas Universitātes Bibliotēkā: kā bija "ALISEs brīnumzemē" / Ilga Rampāne ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 83 lpp. – Pieejams: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/341
  • Ranka, Sandra. Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija : metodiska izstrādne / Sandra Ranka ; [zinātniskā redaktore Baiba Mūze] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 66 lpp. – Pieejams: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/370
  • Starptautiskie semināri zinātnisko un akadēmisko bibliotēku speciālistu profesionālai pilnveidei 2005./2006. m. g. : [referātu krājums] / [Latvijas Universitātes Bibliotēka, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS)]. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2006. – 140 lpp.