• Augusts Tentelis: dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 247 lpp.
  • Profesors Kalvis Torgāns: biobibliogrāfija: nozīmīgākās publikācijas (1966-1998), bibliogrāfija (1999-2008) / Latvijas Universitāte. Bibliotēka; [sast.: Diāna Paukšēna un Dita Tretjakova]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 71, [1] lpp.