• Profesors Dr. honoris causa Augusts Tentelis: dzīve un darbs / sastādītāja Mārīte Saviča ; bibliogrāfijas sastādītājas: Diāna Paukšēna, Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ranka ; literārās redaktores: Inguna Puķīte, Ieva Zarāne ; angļu valodā tulkojis Normunds Titāns, krievu valodā tulkojusi Raisa Pavlova ; Latvijas Universitātes bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. – 247 lpp. : faks., il., portr. – (Latvijas Universitātes rektori). – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/252 
  • Profesors Kalvis Torgāns : biobibliogrāfija : nozīmīgākās publikācijas (1966-1998), bibliogrāfija (1999-2008) / [sastādītājas: Diāna Paukšēna, Dita Tretjakova] ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. – 71, [1] lpp. : il., portr. – (Latvijas Universitātes zinātnieki). – ISBN 9789984450728. – Bibliogrāfiskais rādītājs pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/261