• Vikmanis, Uldis. Atsperšanās / Uldis Vikmanis; / [bibliogrāfiskā rādītāja sastādītājas: Ilona Vēliņa-Švilpe un Rūta Kore; redaktore Gita Bērziņa; foto: Pauls Cīrulis ... u.c.; vāka dizains: Agris Dzilna]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 271 lpp.: faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm + pielikums (2 saloc. lapas). -  Rādītāji: 248.-271. lpp. - Pielikumā: ģenealoģiskās tabulas. - ISBN 9789934181962.