• Vikmanis, Uldis. Atsperšanās / Uldis Vikmanis / [bibliogrāfiskā rādītāja sastādītājas: Ilona Vēliņa-Švilpe un Rūta Kore ; redaktore Gita Bērziņa ; foto: Pauls Cīrulis ... u.c. ; vāka dizains: Agris Dzilna]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. – 271 lpp. : faks., il., portr. + piel. (2 saloc. lapas). – Rādītāji: 248.-271. lpp. – Pielikumā: ģenealoģiskās tabulas. – ISBN 9789934181962. – Bibliogrāfiskais rādītājs pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45450