Anotācija: Nodarbība paredzēta visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes citēšanas jeb atsauču pārvaldības rīku izmantošanā studiju un pētniecības darbā. Dalībnieki iegūs izpratni par atsauču pārvaldības rīku nozīmi pētnieciskā darbā un pielietošanas priekšrocībām. Nodarbības laikā dalībnieki apgūs zināšanas par Mendeley un EndNote Online jeb Basic programmatūru instalēšanas nosacījumiem un funkcijām: bibliogrāfiskās informācijas un pilntekstu importēšana no e-resursu datubāzēm un katalogiem, personīgās e-bibliotēkas veidošana, piezīmju organizēšana, citēšanas stila izvēle un automātiska piemērošana atsaucēm tekstā, kā arī izmantotās literatūras sarakstam (jeb bibliogrāfijai), informācijas apmaiņa un bibliogrāfiskās datubāzes veidošana kopā ar pētījuma sadarbības partneriem. Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

Nodarbības norisei: Lai dalībnieki lekcijas laikā varētu pamēģināt praktiski rīku piedāvātās iespējas, iepriekš jāizveido personīgais profils katrā no rīkiem.

 

Izmantojiet iespēju pieteikties Jums interesējošai nodarbībai vai individuālai konsultācijai, aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

LU Bibliotēkas mācību nodarbību kalendārs.

Papildus informācija: Nodarbības tēmu iespējams pielāgot situācijai, izvēloties vienu no atsauču pārvaldības rīkiem un izmantojot praktiskāku pieeju.