Datubāzē apkopoti LU mācībspēku un zinātnieku publikāciju - monogrāfiju, rakstu latviešu un ārzemju zinātniskajos izdevumos, konferenču tēžu un elektronisko publikāciju bibliogrāfiskie ieraksti, pieejama informācija arī par publikācijām LU Rakstos, populārzinātniskajos izdevumos, periodikā u.c. izdevumos. Datubāze nodrošina LU mācībspēku un zinātnieku publikāciju uzskaiti, klasifikāciju un zinātniskās nozīmības līmeņa novērtēšanu. Datubāze aptver informāciju par nozīmīgu daļu Latvijas zinātnisko publikāciju un atspoguļo Latvijas zinātnes attīstību.

Lai atvieglotu publikāciju meklēšanu, datubāzē pieejams sadalījums pa izdevumu veidiem un sadaļām:

1. LU personāla publikācijas (visas)

  • LU personāla zinātniskās publikācijas
  • LU personāla pārējās publikācijas

2. Publikācijas par LU vēsturi (visas)

Datubāzes sadaļas

Ceļvedis