LU Bibliotēkas lietotāja ceļvedis

LU Bibliotēkas lietotāja ceļvedis bibliotēkas lietotājiem piedāvā informāciju vienkāršā, vizuālu prezentāciju formā par:
  • bibliotēkas pakalpojumiem,
  • reģistrēšanos,
  • kopkataloga, bibliotēkas veidoto, abonēto un citu datubāzu izmantošanu.