Laikā no 14. līdz 17. gadsimtam tapuši pergamenti - gan atsevišķi dokumenti, gan grāmatu fragmenti, kur izmantoti dažādi rakstības veidi. Arī pergamenta lapu izmēri ir dažādi, sākot ar oktāvas formāta kabatas grāmatiņām un beidzot ar lielizmēra iesējumiem folio formātā. Tie ir laicīgie un liturģiskie teksti latīņu, vācu un spāņu valodā. LU Bibliotēkas pergamentu kolekcijā kopā ir 9 liturģiska un 8 laicīga satura teksti.

Pergamenti