Latvijas Universitātes Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā 2023. gada 20. septembrī plkst. 16.00 atklāta izcilajam zinātniekam, ķīmiķim un fiziķim Paulam Valdenam veltītā izstāde.

Izstādes vizuālo materiālu veido P.Valdena darbi, informācija par viņu, laikabiedru atziņas par P.Valdenu un zinātnieka publikāciju apkopojums. Izstādē iekļauti gan LU Bibliotēkas krājumā esošie izdevumi, gan materiāli no Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas Ķīmijas filiāles bibliotēkas.

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka dāvina LU Bibliotēkai trīs no pašreiz izstādē eksponētajiem Paula Valdena darbiem:

Walden, Paul. Molekulargrössen von Elektrolyten in nichtwässerigen Lösungsmitteln : zur Kenntnis der Polymerie, Assoziation und Autokomplexbildung von Salzen, Säuren und Basen. Dresden, 1923.

Walden, Paul. The dielectric constants of dissolved salts. [Izdošanas vieta nav zināma] : [izdevējs nav zināms], 1913.

Walden, Paul. Über organische Lösungs- und Ionisierungsmittel. Leipzig, 1908.

 

Pēc izstādes atklāšanas noritēja kopīgi ar LU Ķīmijas fakultāti un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu organizēta diskusija, kurā Ķīmijas fakultātes asociētais profesors Guntars Vaivars interesentus iepazīstināja ar P.Valdena ceļa turpinātājiem Latvijā, Ķīmijas fakultātes vadošais pētnieks Eduards Baķis informēja par jaunākajiem pētījumiem jonu šķidrumu jomā. Savukārt Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskais līdzstrādnieks Andris Amoliņš stāstīja par to, kā skats uz Paula Valdena dzīvi un darbu mainījies laika ritumā.

Pauls Valdens (1863-1957) - zinātnē ir vispāratzīts jaunu apakšnozaru – dinamiskās stereoķīmijas, neūdens šķīdumu elektroķīmijas un jonu šķidrumu pētniecības pamatlicējs, viņš ir pamatojis naftas organisko (biogēno) izcelsmi. Bijis Rīgas Politehniskā institūta docētājs, profesors, Rīgas Politehniskā institūta direktors (1902-1905, 1917-1918), Baltijas Tehniskās augstskolas un Latvijas Augstskolas rektors (1919), Rostokas universitātes Ķīmijas institūta Neorganiskās un Farmaceitiskās nodaļas, Fizikāli ķīmiskās nodaļas vadītājs (1919-1934). P. Valdens - viens no ievērojamākajiem ķīmijas vēsturniekiem un domātājiem par ķīmijas pamatiem.

Izstāde līdz 20. decembrim apskatāma LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1.