Daudzpusīgs, kvalitatīvs ikmēneša žurnāls intelektuālai lasīšanai. Žurnālā tiek publicēti komentāri, vēstules, esejas, filmu, grāmatu, mūzikas un interneta resursu apskati, raksti, recenzijas un intervijas. E-žurnāls!

Pieejams: Bibliotēkā Kalpaka bulvārī