Žurnāls stāsta par svarīgākajiem notikumiem un izcilām personībām pasaules un Latvijas vēsturē. Izdevuma materiālu veidošanā piedalās dažādu vēstures zinātnes nozaru vadošie eksperti.

Pieejams: Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā