Žurnāls “Zvaigžņotā Debess” ir Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Astronomijas institūta kopīgi veidots populārzinātnisks gadalaiku žurnāls, kas iznāk kopš 1958.gada. Žurnāls atspoguļo jaunākos sasniegumus astronomijā un kosmonautikā.

Izdevuma saturu atklāj vairākas sadaļas : vēsturisks atskats par žurnāla pirmajiem numuriem, jauni atklājumi kosmosa pētniecībā un tā apgūšana, filozofiskas pārdomas un atziņas par Visumu, ievērojamu LU mācību spēku, Latvijas zinātnieku dzīvesstāsti un sasniegumi un citu ievērojamu pētnieku devums kosmosa noslēpumu izzināšanā, uzdevumi skolu jaunatnei un amatieriem. Digitālā kolekcija ietver 164 žurnāla numurus.